Τα Ετεροκοντόφυτα είναι μια συνομοταξία στο βασίλειο των Πρωτίστων που αποτελείται από ομοταξίες φυτόμορφων (φυκών) και μυκητόμορφων οργανισμών. Οι ομοταξίες αυτές είναι συγγενικές μεταξύ τους αφού τα Ετεροκοντόφυτα είναι μια μονοφυλετική ταξινομική μονάδα. Οι ομοταξίες που συμπεριλαμβάνουν φυτόμορφους οργανισμούς (φύκη) έχουν κατάληξη -φύκη ενώ αυτές που περιέχουν μυκητόμορφους οργανισμούς έχουν κατάληξη -μύκητες. Ανάμεσα στις πρώτες συμπεριλαμβάνονται φύκη όπως τα Φαιοφύκη (Phaeophyceae), τα Χρυσοφύκη (Chrysophyceae) και τα Βακιλλαριοφύκη (Bacillariophyceae) (γνωστά ως διάτομα), ενώ στις δεύτερες μυκητόμορφοι οργανισμοί όπως οι Ωομύκητες (Oomycetes) που συμπεριλαμβάνουν τους γνωστούς φυτοπαθογόνους Περονόσπορoυς.

Ετεροκοντόφυτα (Heterokontophyta)
Fucus distichus
Συστηματική ταξινόμηση
Επικράτεια: Ευκαρυωτά (Eukaryota)
Βασίλειο: Πρώτιστα (Protista)
Συνομοταξία: Ετεροκοντόφυτα (Heterokontophyta)
Ομοταξίες

Οι φυτόμορφες ομοταξίες λέγονται συλλεκτικα και Χρωμόφυτα ή Ωχρόφυτα.