Με το όνομα ΕυαίμοναςΕυαίμων) ήταν γνωστά δύο μυθολογικά πρόσωπα.

  1. Γιος του Ορμένου, ηγεμόνας του Ορμενίου και πατέρας του Ευρύπυλου, ήρωα του Τρωικού Πολέμου. Ο Ευαίμονας αναφέρεται από τον Όμηρο στην Ιλιάδα[1] (Β 736, Ε 79) και στη Βιβλιοθήκη Απολλοδώρου (Γ 10, 8).
  2. Ένας από τους 50 γιους του Λυκάονα.[2]

Πηγές Επεξεργασία

  1. τῶν ἦρχ' Εὐρύπυλος Εὐαίμονος ἀγλαὸς υἱός·Ομήρου Ιλιάς
  2. παῖς Λυκάων ἐγένετο, ὃς βασιλεύων Ἀρκάδων ἐκ πολλῶν γυναικῶν πεντήκοντα παῖδας ἐγέννησε[...]Εὔμονα,Απολλόδωρου Βιβλιοθήκη Γ'