Ευθύδημος (τύραννος)

Αρχαίος Έλληνας τύραννος

Ο Ευθύδημος ήταν τύραννος της αρχαίας ελληνικής πόλης-κράτους της Σικυώνας κατά τον 3ο αιώνα π.Χ. Μοιράστηκε την εξουσία με τον Τιμοκλείδα, αλλά και οι δύο ανατράπηκαν από τους κατοίκους της Σικυώνας. Οι κάτοικοι της πόλης αντεκατέστησαν τον Ευθύδημο και τον Τιμοκλείδα με τον Κλεινία, αν και ο Πλούταρχος αναφέρει πως ο Τιμοκλείδας εξουσίασε μαζί με τον Κλεινία.

Πηγές Επεξεργασία

  • Smith, William, ed. Dictionary of Greek and Roman Biology and Mythology, 1870.