Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Εκπαίδευση στην Παρεμβατική Επιδημιολογία

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Εκπαίδευση στην Παρεμβατική Επιδημιολογία (αγγλικά: European Programme for Intervention Epidemiology Training, ΕΡΙΕΤ) είναι πρόγραμμα που παρέχει εκπαίδευση και πρακτική στην παρεμβατική επιδημιολογία σε εθνικά κέντρα επιτήρησης και ελέγχου μεταδοτικών νοσημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιατρούς, νοσηλευτές, μικροβιολόγους και, γενικά, σε επαγγελματίες υγείας με ενδιαφέρον στη Δημόσια Υγεία και την Επιδημολογία. Χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων.

Εξωτερικοί αύνδεσμοι Επεξεργασία