Στα μαθηματικά, οι ευτυχείς αριθμοί είναι οι φυσικοί αριθμοί οι οποίοι μετά από μια συγκεκριμένη διαδικασία δείχνουν τον αριθμό 1. Η διαδικασία είναι η εξής: υψώνουμε τον αριθμό στο τετράγωνο, τον αντικαθιστούμε με το άθροισμα των τετραγώνων των ψηφίων του (στο δεκαδικό σύστημα) και επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία μέχρι οι πράξεις να δώσουν τον αριθμό 1.

Οι αριθμοί που μετά από αυτήν τη διαδικασία τελειώνουν σε 1, ονομάζονται ευτυχείς αριθμοί, ενώ εκείνοι που τελειώνουν σε κάποιον άλλον, ονομάζονται δυστυχείς. Oι δυστυχείς αριθμοί καταλήγουν πάντα στον αριθμό 4, ενώ ο ίδιος ο 4 οδηγεί σε βρόχο επαναλαμβανόμενων αριθμών που καταλήγει πάλι στο 4.[1][2][3]

Παραδείγματα Επεξεργασία

Για τον αριθμό 7 Επεξεργασία

7² = 49 (παίρνουμε το 4 και το 9 και τα υψώνουμε στο τετράγωνο)
4² + 9² = 16 + 81 = 97 (παίρνουμε το 9 και το 7 και τα υψώνουμε στο τετράγωνο)
9² + 7² = 81 + 49 = 130 (παίρνουμε το 1, το 3 και το 9 και τα υψώνουμε στο τετράγωνο)
1² + 3² + 0² = 1 + 9 + 0 = 10 (παίρνουμε το 1 και το 0 και τα υψώνουμε στο τετράγωνο)
1² + 0² = 1 (κατέληξε σε 1, αρά είναι ευτυχής)

Για τον αριθμό 19 Επεξεργασία

1² + 9² = 82
8² + 2² = 64 + 4 = 68
6² + 8² = 36 + 64 = 100
1² + 0² + 0² = 1 + 0 + 0 = 1

Για τον αριθμό 131 Επεξεργασία

1² + 3² + 1² = 1 + 9 + 1 = 11
1² + 1² = 1 + 1 = 2
2² = 4 (κατέληξε σε 4, άρα είναι δυστυχής)

Λίστα ευτυχών αριθμών Επεξεργασία

Οι 143 ευτυχείς αριθμοί από το 1 - 1.000 είναι:

1, 7, 10, 13, 19, 23, 28, 31, 32, 44, 49, 68, 70, 79, 82, 86, 91, 94, 97, 100, 103, 109, 129, 130, 133, 139, 167, 176, 188, 190, 192, 193, 203, 208, 219, 226, 230, 236, 239, 262, 263, 280, 291, 293, 301, 302, 310, 313, 319, 320, 326, 329, 331, 338, 356, 362, 365, 367, 368, 376, 379, 383, 386, 391, 392, 397, 404, 409, 440, 446, 464, 469, 478, 487, 490, 496, 536, 556, 563, 565, 566, 608, 617, 622, 623, 632, 635, 637, 638, 644, 649, 653, 655, 656, 665, 671, 673, 680, 683, 694, 700, 709, 716, 736, 739, 748, 761, 763, 784, 790, 793, 802, 806, 818, 820, 833, 836, 847, 860, 863, 874, 881, 888, 899, 901, 904, 907, 910, 912, 913, 921, 923, 931, 932, 937, 940, 946, 964, 970, 973, 989, 998, 1000

Πρόγραμμα Επεξεργασία

Το ακόλουθο πρόγραμμα σε Python μας απαντάει αν ένας αριθμός είναι ευτυχής ή δυστυχής και τυπώνει την ακολουθία των αριθμών που συναντήσαμε:

def isHappy(num):
  while num != 1 and num != 4:
   # Αθροίζουμε τα τετράγωνα των ψηφίων του num.
   next_num = 0
   while num > 0:
     digit = num % 10 # Βρίσκουμε το τελευταίο ψηφίο του num.
     next_num += digit * digit
     num //= 10 # Αφαιρούμε το ψηφίο από το num.
   
   print(f" -> {next_num}")
   num = next_num
  
  return num == 1
  
# Παραδείγματα:
isHappy(7)
isHappy(131)

Και παρακάτω είναι ο ισοδύναμος αναδρομικός κώδικας:

def isHappyRec(num):
  print(f" -> {num}")
  if num == 1:
   return True
  if num == 4:
   return False
   
  # Αθροίζουμε τα τετράγωνα των ψηφίων του num.
  next_num = 0
  while num > 0:
   digit = num % 10 # Βρίσκουμε το τελευταίο ψηφίο του num.
   next_num += digit * digit
   num //= 10 # Αφαιρούμε το ψηφίο από το num.
  
  return isHappyRec(next_num)

Παραπομπές Επεξεργασία

 1. Για την ακρίβεια ο κύκλος είναι  .
 2. «Ευτυχισμένοι αριθμοί, δυστυχισμένα νούμερα…». Allu Fun Marx: Αριστερά ...στη Blogoslovakia. 16 Ιανουαρίου 2007. https://afmarx.wordpress.com/2007/01/16/happy-numbers/. Ανακτήθηκε στις 22 Μαρτίου 2018. 
 3. W., Weisstein, Eric. «Sad Number». mathworld.wolfram.com (στα Αγγλικά). Ανακτήθηκε στις 22 Μαρτίου 2018.