Το Εφά είναι μονάδα μέτρησης του όγκου, και συναντάται στην Παλαιά Διαθήκη. Το ένα εφά ισοδυναμεί με 22 λίτρα.

Το εφά αναφέρεται στα εδάφια: Έξοδος 16:36, Λευιτικό 5:11, 6:20, 19:36, Αριθμοί 5:15, 28:5, Κριτές 6:19, Ρουθ 2:17, 1 Σαμουήλ 1:24, 17:17, Ησαΐας 5:10, Ιεζεκιήλ 45:10, 45:11, 45:13, 45:24, 46:5, 46:7, 46:11, 46:14, Αμώς 8:5, Ζαχαρίας 5:6, 5:7, 5:8, 5:9, 5:10.