Λίτρο

μονάδα μέτρησης όγκου
Το «ml» ανακατευθύνει εδώ. Για άλλες χρήσεις, δείτε: ML.

Το λίτρο είναι μονάδα μέτρησης του όγκου. Ο διεθνής συμβολισμός του λίτρου είναι το λατινικό γράμμα L (σπανιότερα τα δύο γράμματα lt). Το λίτρο ισούται με το 1/1000 του κυβικού μέτρου (1 m3 = 1000 L). Ή, ισοδύναμα, ένα λίτρο είναι ίσο με τον όγκο ενός κύβου με ακμή 10 εκατοστά (cm), ισούται δηλαδή με ένα κυβικό δεκατόμετρο (1 L = 1 dm3). Ως μονάδα όγκου έχει εφαρμογή κυρίως σε μικρούς χώρους όπως ψυγείων, αποθηκευτικών χώρων οχημάτων κ.λπ, ενώ για εφαρμογές μεγαλύτερων διαστάσεων χρησιμοποιείται το κυβικό μέτρο.

Γραφική αναπαράσταση του όγκου ενός λίτρου (L) ως κυβικού δεκατόμετρου (dm3), δηλ. κύβος με ακμή ενός δέκατου του μέτρου (1 dm = 10 cm).

Χρησιμοποιείται συχνά και σαν μονάδα μέτρησης της ποσότητας των υγρών. Δηλαδή το περιεχόμενο εμπορικής συσκευασίας διάφορων υγρών εκφράζεται συχνά σε λίτρα και όχι σε γραμμάρια, και αντίστοιχα το κόστος σε χρηματικές μονάδες ανά λίτρο. Η αντιστοίχηση μάζας-όγκου εξαρτάται από το ειδικό βάρος του υγρού, για παράδειγμα ένα λίτρο (1 L) νερό έχει μάζα περίπου ένα κιλό (1 kg), ενώ ένα λίτρο ελαιόλαδο έχει μάζα περίπου 915 γραμμάρια.

Συχνά χρησιμοποιείται η υποδιαίρεση του λίτρου που είναι ίση με το ένα χιλιοστό του λίτρου, το χιλιοστόλιτρο ή mL (1 L = 1000 mL). Ένα χιλιοστόλιτρο ισούται με ένα κυβικό εκατοστό (1 mL = 1 cm³). Μια μικρότερη υποδιαίρεση του λίτρου που χρησιμοποιείται στην Μοριακή Βιολογία είναι το μικρόλιτρο ή μL, που είναι ίση με ένα εκατομμυριοστό του λίτρου. Ένα mL ισοδυναμεί με 1000 μικρόλιτρα (1 mL = 1000 μL). Ένα μικρόλιτρο ισούται με ένα κυβικό χιλιοστό (1 μL = 1 mm³).

Υποδιαιρέσεις και πολλαπλάσια του λίτρου Επεξεργασία

10−12 L pl ή pL Πικόλιτρο
10−9 L nl ή nL Νανόλιτρο
10−6 L μl ή μL Μικρόλιτρo
10−3 L ml ή mL Χιλιοστόλιτρο
10−2 L cl ή cL Εκατοστόλιτρο
10−1 L dl ή dL Δεκατόλιτρο
100 L l  ή   L Λίτρο
101 L dal ή daL Δεκάλιτρο
102 L hl ή hL Εκατόλιτρο
103 L kl ή kL Κιλόλιτρο
106 L Ml ή ML Μεγάλιτρο
109 L Gl ή GL Γιγάλιτρo
1012 L ΤL ή Tl Τεράλιτρο

Μετατροπή σε άλλες μονάδες όγκου Επεξεργασία

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία