Λίτρο

μονάδα μέτρησης όγκου
Ο όρος «ml» ανακατευθύνει εδώ. Για άλλες χρήσεις, δείτε: ML.

Το Λίτρο είναι μονάδα μέτρησης του όγκου. Ο διεθνής συμβολισμός του λίτρου είναι το λατινικό γράμμα "L" (σπανιότερα τα δύο γράμματα "lt"). Το λίτρο ισούται με το 1/1000 του κυβικού μέτρου (1 = 1000 L). Ή, ισοδύναμα, ένα λίτρο είναι ίσο με τον όγκο ενός κύβου με ακμή 10 εκατοστά (cm), ισούται δηλαδή με ένα κυβικό δεκατόμετρο 1L=1dm3. Ως μονάδα όγκου έχει εφαρμογή κυρίως σε μικρούς χώρους όπως ψυγείων, αποθηκευτικών χώρων οχημάτων κ.λπ, ενώ για εφαρμογές μεγαλύτερων διαστάσεων χρησιμοποιείται το κυβικό μέτρο.

Χρησιμοποιείται συχνά και σαν μονάδα μέτρησης της ποσότητας των υγρών. Δηλαδή το περιεχόμενο εμπορικής συσκευασίας διάφορων υγρών εκφράζεται συχνά σε λίτρα και όχι σε γραμμάρια, και αντίστοιχα το κόστος σε χρηματικές μονάδες ανά λίτρο. Η αντιστοίχηση μάζας-όγκου εξαρτάται από το ειδικό βάρος του υγρού, για παράδειγμα ένα λίτρο (1L) νερό έχει μάζα περίπου ένα κιλό (1Kg), ενώ ένα λίτρο ελαιόλαδο έχει μάζα περίπου 915 γραμμάρια.

Συχνά χρησιμοποιείται η υποδιαίρεση του λίτρου που είναι ίση με το ένα χιλιοστό του λίτρου, το χιλιοστόλιτρο ή mL (1 L = 1000 mL)

Υποδιαιρέσεις / Πολλαπλάσια ΛίτρουΕπεξεργασία

10−12L        pl ή pL       Πικόλιτρο

10−9L         nl ή nL        Νανόλιτρο

10−6L         μl ή μL        Μικρόλιτρo

10−3L         ml ή mL      Χιλιοστόλιτρο

10−2L         cl ή cL        Εκατοστόλιτρο

10−1L         dl ή dL        Δεκατόλιτρο

100L          l  ή   L         Λίτρο

101L         dal ή daL     Δεκάλιτρο

102L         hl ή hL        Εκατόλιτρο

103L         kl ή kL        Κιλόλιτρο

106L         Ml ή ML      Μεγάλιτρο

109L         Gl ή GL       Γιγάλιτρo

1012L        ΤL ή Tl        Τεράλιτρο

Μετατροπή σε άλλες μονάδες όγκουΕπεξεργασία

Εξωτερικοί σύνδεσμοιΕπεξεργασία