Το εκατοστόμετρο (γαλ. centimetre, σύμβολο cm) είναι μονάδα μήκους στο μετρικό σύστημα, ίση με ένα εκατοστό του μέτρου. Το ίδιο το εκατοστόμετρο ονομάζεται απλούστερα και εκατοστό, όπως και πόντος στην κοινή γλώσσα[ασαφές]. Μπορεί να γραφεί ως 0,01 m ή 10-2 m. Το εκατοστόμετρο είναι μία από τις θεμελιώδεις μονάδες του λεγόμενου συστήματος μόναδων cgs στη Φυσική (το c στα αρχικά cgs είναι για το centimetre).

Παρότι για πολλά φυσικά μεγέθη, όπως το βάρος, τα πολλαπλάσια και υποπολλαπλάσια του 103 προτιμούνται συχνά, το εκατοστόμετρο παραμένει μία πρακτική μονάδα μήκους για πολλές καθημερινές μετρήσεις. 1 cm είναι περίπου το πλάτος ενός νυχιού χεριού ενός ενήλικα ανθρώπου.

Ισοδυναμία με άλλες μονάδες μήκους

Επεξεργασία

1 εκατοστόμετρο είναι ίσο με:

  • 0,01 μέτρο (m)
  • 0,0109361...γυάρδα (1 γυάρδα ισούται με 91,44 εκατοστόμετρα ακριβώς).
  • 0,032808... πόδι (1 πόδι ισούται με 30,48 εκατοστόμετρα ακριβώς)
  • 0,3937007874015748... ίντσα (1 ίντσα ισούται με 2,54 εκατοστόμετρα ακριβώς)
  • 10 χιλιοστόμετρα (mm)
  • 10.000 μικρόμετρα («μικρά», μ, μm)

Μια άλλη χρήση του εκατοστομέτρου

Επεξεργασία

Εκτός από τη χρήση του για τη μέτρηση μηκών, το εκατοστόμετρο χρησιμοποιείται στο σύστημα cgs για τη μέτρηση της χωρητικότητας ενός πυκνωτή, αγωγού ή άλλης διατάξεως που αποθηκεύει ηλεκτροστατική ενέργεια.

Δείτε επίσης

Επεξεργασία

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία