Εφορευτική επιτροπή

Η εφορευτική επιτροπή είναι όργανο αρμόδιο με την επίβλεψη των εκλογικών διαδικασιών. Οι εφορευτικές επιτροπές μπορούν να είναι ανεξάρτητες, μικτές, δικαστικές ή εκτελεστικές. Στις ομοσπονδίες μπορεί να υπάρχει ξεχωριστό όργανο για κάθε ομόσπονδη κυβέρνηση.

Εφορευτική επιτροπή στις ελληνικές βουλευτικές εκλογές του 2019

Στην Ελλάδα τα μέλη της εκάστοτε εφορευτικής επιτροπής διορίζονται από το κράτος. Χρησιμοποιούνται σε κάθε εκλογική διαδικασία, ανεπίσημη ή επίσημη.