Το εύρος ζώνης (αγγλ. Bandwidth) είναι μέγεθος που χαρακτηρίζει φάσματα συχνοτήτων ηλεκτρικών σημάτων ή ακτινοβολιών. Χαρακτηρίζει επίσης ηλεκτρονικές διατάξεις. Εύρος ζώνης του φάσματος συχνοτήτων ενός σήματος, ονομάζεται η διαφορά της μεγαλύτερης συχνότητας μείον την μικρότερη συχνότητα του φάσματος συχνοτήτων του. Περιγράφεται μαθηματικά από την σχέση: BW = fmax-fmin (με BW συμβολίζεται το εύρος ζώνης και με f η συχνότητα).

Ορισμός Επεξεργασία

Εύρος ζώνης συχνοτήτων μίας ηλεκτρονικής διάταξης ονομάζεται η περιοχή συχνοτήτων μέσα στην οποία το σήμα της εισόδου περνάει αναλλοίωτο στην έξοδο. Διατάξεις που έχουν κατασκευαστεί με περιορισμένο εύρος ζώνης, ώστε να αποκόπτουν μέρος του φάσματος των σημάτων, που οδηγούνται στην είσοδό τους, ονομάζονται ηλεκτρονικά φίλτρα.