Το εύρος παλίρροιας είναι η διαφορά ύψους μεταξύ της υψηλής και της χαμηλής παλίρροιας. Το εύρος δεν είναι σταθερό αλλά αλλάζει ανάλογα με τις θέσεις της Σελήνης και του Ήλιου.

Το πιο ακραίο εύρος συμβαίνει κατά τη διάρκεια της εαρινής παλίρροιας, όταν οι βαρυτικές δυνάμεις τόσο της Σελήνης όσο και του Ήλιου ευθυγραμμίζονται (συζυγία), ενισχύοντας η μία την άλλη προς την ίδια κατεύθυνση (νέα Σελήνη) ή προς αντίθετες κατευθύνσεις (πανσέληνος). Κατά τη διάρκεια των μεγάλων παλιρροιών, όταν οι βαρυτικές δυνάμεις της Σελήνης και του Ήλιου δρουν σε τετραγωνισμό (κάνοντας μια ορθή γωνία προς την τροχιά της Γης), η διαφορά μεταξύ της υψηλής και της χαμηλής παλίρροιας είναι μικρότερη. Οι μηδαμινές παλίρροιες εμφανίζονται κατά το πρώτο και τελευταίο τέταρτο των φάσεων της Σελήνης. Η μεγαλύτερη ετήσια παλίρροια μπορεί να αναμένεται γύρω από την ώρα της ισημερίας αν συμπίπτει με την εαρινή παλίρροια.

Παραπομπές Επεξεργασία