Το Ζιποίτιο (Ζιποίτιον) ήταν αρχαία πόλη της Βιθυνίας, στη Μικρά Ασία. Ιδρύθηκε το 280 π.Χ. κοντά στο βουνό Λιπερό, πέρα από τον Σαγγάριο ποταμό, από τον βασιλιά της χώρας, Ζιποίτη ή Ζιβοίτη (βασίλευσε περ. 326–278 π.Χ.), μετά τη νίκη του επί του Αντιόχου Α΄ Σωτήρος της Συρίας. Η πόλη αυτή αναφέρεται μόνο από τον Μέμνονα και από τον Στέφανο Βυζάντιο.