Ζουπάνιγια

διοικητική υποδιαίρεση

Η ζουπάνιγια (ενικός: županija, πληθυντικός županije) είναι μια Νότια Σλαβική διοικητική υποδιαίρεση που χρησιμοποιείται στις εξής χώρες:

Επίσης χρησιμοποιήθηκε για τις ιστορικές υποδιαιρέσεις της μεσαιωνικής Σερβίας.

Για την ετυμολογία, βλέπε Ζούπα.