Ζώο εργασίας ονομάζεται οποιοδήποτε ζώο που βοηθά σε εργασίες τον άνθρωπο, όπως λόγου χάρη η μεταφορά προϊόντων, η φύλαξη κοπαδιών κλπ.

Όργωμα με άλογα
Η βακτριανή καμήλα, ζώο εργασίας για την μεταφορά προϊόντων,

Ζώα εργασίας μπορεί να είναι ο ινδικός ελέφαντας, η καμήλα, το γαϊδούρι, το άλογο, τα τσοπανόσκυλα ή το βόδι.

Παλαιότερα ήταν πιο διαδεδομένα. Σε υπανάπτυκτες χώρες υπάρχουν ζώα εργασίας.