Με το όνομα Ηλείος ήταν γνωστοί δύο μυθικοί βασιλιάδες της Ηλείας.

  1. Ηλείος ο Ενδυμίωνος , ήταν ο 5ος μυθικός βασιλιάς της Ήλιδας, γιος του Ποσειδώνα και της Ευρυκύδας εγγονός του βασιλιά Ενδυμίων , πατέρας του Αυγεία επώνυμος των Ηλείων.[1]
  2. Ηλείος ο Αμφιμάχου , ήταν γιος του βασιλιά της Ήλιδας Αμφίμαχου και διάδοχός του, στην βασιλεία του οποίου έγινε η κάθοδος των Δωριέων στην Πελοπόννησο.[2]

ΠαραπομπέςΕπεξεργασία

  1. τὴν δὲ Ἐπειῶν ἔσχεν ἀρχὴν Ἠλεῖος, Εὐρυκύδας τε τῆς Ἐνδυμίωνος καὶ--ὅτῳ πιστὰ--πατρὸς ὢν Ποσειδῶνος: καὶ τὸ ὄνομα οἱ ἄνθρωποι τὸ νῦν ἀντὶ Ἐπειῶν ἀπὸ τοῦ Ἠλείου μεταβεβλήκασιν. [9] Ἠλείου δὲ ἦν Αὐγέας: οἱ δὲ ἀποσεμνύνοντες τὰ ἐς αὐτόν, παρατρέψαντες τοῦ Ἠλείου τὸ ὄνομαΠαυσανία Ηλιακά Α΄
  2. Ἀμφιμάχου δὲ Ἠλεῖος: [5] καὶ ἐπὶ Ἠλείου βασιλεύοντος ἐν Ἤλιδι, τηνικαῦτα ὁ Δωριέων στόλος σὺν τοῖς Ἀριστομάχου παισὶν ἠθροίζετο ἐπὶ καθόδῳ τῇ ἐς Πελοπόννησον. γίνεται δὲ τοῖς βασιλεῦσιν αὐτῶν λόγιον τόδε, ἡγεμόνα τῆς καθόδου ποιεῖσθαι τὸν τριόφθαλμον. ἀποροῦσι δέ σφισιν ὅ τι ὁ χρησμὸς ἐθέλοι συνέτυχεν ἐλαύνων ἀνὴρ ἡμίονον, ὁ δὲ ἕτερος διέφθαρτο τῷ ἡμιόνῳ τῶν ὀφθαλμῶν:Παυσανία Ηλιακά Α΄