Ηλεκτρογαστρογράφημα

Το ηλεκτρογαστρογράφημα είναι μία εξέταση που καταγράφει την ηλεκτρική δραστηριότητα του στομάχου, χρησιμοποιώντας ηλεκτρόδια τοποθετημένα πάνω στο στομάχι. Ο Walter C. Alvarez ξεκίνησε τις πρώτες μελέτες του ηλεκτρογαστρογραφήματος το 1921-22