Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης

Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ) αποτελεί ανώνυμη εταιρεία, ιδρυθείσα με τον νόμο Ν.3607/2007 (ΦΕΚ 245/Α/2007). Είναι διάδοχος του Κέντρου Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Κοινωνικών Υπηρεσιών (Ν.Δ 390/69 (ΦΕΚ 283/Α/1969)). Είναι μη κερδοσκοπική εταιρεία και λειτουργεί χάριν δημοσίου συμφέροντος ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, λειτουργώντας με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας. Υπάγεται στις διατάξεις του Ν.3429/2005 (ΦΕΚ 314/Α’/2005), εξαιρουμένου του άρθρου 14. Σκοπός της εταιρείας αποτελεί ο εκσυγχρονισμός και η ψηφιοποίηση των φορέων κοινωνικής ασφάλισης.

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης
Γενικές πληροφορίες
Σύσταση18 Ιανουαρίου 1969
ΔικαιοδοσίαΕθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης
ΈδραΛυκούργου 10, Αθήνα
Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνουσα ΣύμβουλοςΝίκη Τσούμα
Ιστότοποςidika.gr

Ιστορικό Επεξεργασία

Με το Ν.Δ.390/1969, ιδρύεται το Κέντρο Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Κοινωνικών Υπηρεσιών, με έδρα την Αθήνα ως ΝΠΙΔ. Ο ν.1943/1991 εντάσσει το Κ.Η.Υ.Κ.Υ στις διατάξεις των φορέων του δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Το 2004, βάσει του ν.3232/2004, τίθεται υπό την εποπτεία του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κάτι που δεν εφαρμόστηκε ουδέποτε. Με τον ν.3607/2007, ο Κ.Η.Υ.Κ.Υ μετατρέπεται σε ΗΔΙΚΑ. Το 2008 με την ασφαλιστική μεταρρύθμιση του ν.3655/2008 δίδεται στον Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε ο ρόλος της χορήγησης του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης και ανάληψη έργων του ΚΠΣ. Το 2010 πραγματοποιήθηκε η χορήγηση διαχειριστικής επάρκειας ΕΛΟΤ 1429 για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς του ΕΣΠΑ.