Ημιμεγάλος άξονας ή μεγάλος ημιάξονας ονομάζεται το μέτρο του μήκους ίσο με το μισό μήκος του μεγάλου άξονα μιας έλλειψης. Στην ουράνια μηχανική είναι μια απ'τις παραμέτρους αναγκαίες για τον ορισμό την τροχιά ενός αντικειμένου γύρω από ένα άλλο.

Mε κόκκινο χρώμα o μεγάλος ημιάξονας (a) και με μπλε ο μικρός ημιάξονας (b) σε μια έλλειψη.