Το ημιτόνιο είναι μουσικό διάστημα ίσο με το ήμισυ του συνολικού τόνου. Το ημιτόνιο είναι το μικρότερο διάστημα στην παραδοσιακή και ακαδημαϊκή μουσική της Ευρώπης. Το "μουσικο-θεωρητικό" ημιτόνιο, το οποίο είναι κατανοητό ως δομικό στοιχείο διατονικής και χρωματικής κλίμακας, δεν μπορεί να περιοριστεί σε μία μόνο μαθηματικοακουστική αξία. Το γεγονός ότι οι μουσικοί σε διαφορετικές εποχές χρησιμοποιούσαν τη λέξη "ημιτόνιο" δεν αντιπροσωπεύει μια ποσότητα, αλλά μια ομάδα διαφορετικών ποσοτήτων (αριθμητικές τιμές).

Το πρόβλημα υπολογισμού του μεγέθους ενός ημιτονίου είναι ένα από τα πιο συζητημένα θέματα σε θεωρητικές πραγματείες για τη μουσική από την εποχή της αρχαιότητας μέχρι την καθιέρωση ενός ομοιόμορφα μετριασμένου συστήματος (όταν έχασε τη σημασία του).

Βιβλιογραφία

Επεξεργασία
  • Полутон - Музыкальная энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия, 1978. — Т. 4. — С. 370. — 976 с.