Ηνωμένες Βιβλικές Εταιρίες

Οι Ηνωμένες Βιβλικές Εταιρίες (UBS - United Bible Societies) είναι ένας παγκόσμιος σύνδεσμος Βιβλικών εταιριών, με μέλη 146 Βιβλικές Εταιρίες σε περίπου 200 χώρες.

Ο σύνδεσμος ιδρύθηκε το έτος 1946 με εκπροσώπους από 13 χώρες, σε μια προσπάθεια συντονισμού των δραστηριοτήτων των Βιβλικών εταιριών. Η πρώτη έδρα της ήταν στο Λονδίνο και στη Γενεύη.

Από το έτος 2000, μέλος των Ηνωμένων Βιβλικών Εταιριών είναι και η Ελληνική Βιβλική Εταιρία.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία