Η Ανώνυμος Γενική Εταιρία Τσιμέντων Ηρακλής ήταν αμιγώς ελληνική τσιμεντοβιομηχανία που παρήγαγε σκυρόδεμα και λειτουργούσε μεγάλο αριθμό εγκαταστάσεων σε όλη την Ελλάδα ιδρυθείσα το 1911. Το 1991 η Lafarge προέβη σε αγορά τριών εργοστασίων τσιμέντου και τριών λατομείων. Τα επόμενα έτη εισήλθαν και άλλες εταιρίες στη διαχείρισή της και οι ιδιοκτήτες εναλλάσσονταν. Από το 2000-2001 Η Α.Γ.Ε.Τ Ηρακλής είναι μία εκ των τριών εταιριών-μελών του Ομίλου Ηρακλής και επίσης είναι μέλος του πολυεθνικού ομίλου LafargeHolcim ο οποίος από το 2021 είναι γνωστός ως Holcim Ltd.

Η ΑΓΕΤ Ηρακλής είχε μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών 521,69 εκατ. Ευρώ. Η ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ στη δεκαετία του 1960 αναδείχθηκε σε πρώτη εξαγωγική τσιμεντοβιομηχανία στην Ευρώπη. Ο κύκλος εργασιών της εταιρίας παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος το 2020 σε σχέση με το 2019 οπότε η εταιρία επέστρεψε στην κερδοφορία για πρώτη φορά έπειτα από 10 έτη. Συγκεκριμένα, ανήλθε σε 188,5 εκατομμύρια Ευρώ το 2020 έναντι 188,8 εκατομμύρια Ευρώ το 2019.

ΕγκαταστάσειςΕπεξεργασία

Η ΑΓΕΤ Ηρακλής λειτουργεί τρία εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου, ένα από τα οποία στον Βόλο, και είναι το μεγαλύτερο εργοστάσιο τσιμέντου στην Ευρώπη. Διαθέτει επίσης έξι κέντρα διανομής σε όλη την Ελλάδα.

Η εταιρεία προσφέρει υπηρεσίες μεταλλικών κατασκευών και μηχανικής συντήρησης, καθώς και υπηρεσίες θαλάσσιας μεταφοράς και διαχείρισης πλοίων. Τα κύρια προϊόντα της περιλαμβάνουν διάφορες ποιότητες τσιμέντου, σε σάκο ή χύμα, αδρανή υλικά και σκυρόδεμα, για κατασκευές ή για άλλους σκοπούς. Επίσης πωλεί ενδιάμεσα υλικά παραγωγής τσιμέντου, όπως κλίνκερ.