Η αυτοκρατορία όπου ο ήλιος δεν δύει ποτέ

Βρετανική Αυτοκρατορία

Η φράση η αυτοκρατορία όπου ο ήλιος δεν δύει ποτέ έχει χρησιμοποιηθεί με διάφορες παραλλαγές της για την περιγραφή αυτοκρατοριών οι οποίες ήταν τόσο μεγάλες σε έκταση ώστε πάντα σε κάποιο τμήμα της φωτίζονταν από τον ήλιο. Χρησιμοποιήθηκε αρχικά για την ισπανική αυτοκρατορία κυρίως κατά τον 16ο και 17ο αιώνα,[1] και μετέπειτα για την βρετανική αυτοκρατορία η οποία στις αρχές του 20ού αιώνα είχε καταστεί η μεγαλύτερη σε έκταση αυτοκρατορία όλων των εποχών μέσω των αποικιακών κτήσεων της, και για την οποία κυρίως η φράση είναι γνωστή. Χρησιμοποιήθηκε περιστασιακά επίσης και για τις ΗΠΑ στις αρχές του 20ού αιώνα.[2][3]

Χάρτης της βρετανικής αυτοκρατορίας το 1921, εποχή κατά την οποία έφτασε στην μέγιστη έκταση της

Έχει προταθεί πως η αρχική πηγή της διατύπωσης είναι η περιγραφή του Ηροδότου για το διάγγελμα που έκανε ο Ξέρξης πριν εισβάλει στην Ελλάδα, όπου περιέγραψε πως ο ήλιος δεν θα λάμπει σε καμία άλλη χώρα πέρα της περσικής αυτοκρατορίας.[4][5] Ακόμα παλαιότερο παράδειγμα αποτελούν τα μεσοποταμιακά κείμενα της εποχής του Σαργών (2334 – 2279 π.Χ.) όπου περιγράφεται πως η εξουσία του βασιλιά καλύπτει όλες τις περιοχές από την ανατολή έως την δύση -του ηλίου-.[6]

Φωτογραφικό υλικόΕπεξεργασία

ΠαραπομπέςΕπεξεργασία

  1. Cropsey, Seth. Seablindness: How political neglect is choking American sea power and what to do about it. [1]
  2. «That never-setting sun». The New York Times: σελ. 8. 5 August 1906. https://query.nytimes.com/gst/abstract.html?res=9C05EFDD1F3EE733A25756C0A96E9C946797D6CF. Ανακτήθηκε στις 2009-06-14. 
  3. Williams, William Appleman (1991). «Expansion, Continental and Overseas». Στο: Eric Foner· John Arthur Garraty. The Reader's companion to American history. Houghton Mifflin Harcourt. σελ. 365. ISBN 0-395-51372-3. Ανακτήθηκε στις 23 Φεβρουαρίου 2016. 
  4. Büchmann, Georg· Walter Robert-turnow (1895). Geflügelte Worte: Der Citatenschatz des deutschen Volkes (στα German) (18th έκδοση). Berlin: Haude und Spener (F. Weidling). σελ. 157. Ανακτήθηκε στις 23 Φεβρουαρίου 2016. 
  5. "γῆν τὴν Περσίδα ἀποδέξομεν τῷ Διὸς αἰθέρι ὁμουρέουσαν. οὐ γὰρ δὴ χώρην γε οὐδεμίαν κατόψεται ἥλιος ὅμουρον ἐοῦσαν τῇ ἡμετέρῃ" Herodotus (1910). «Book 7 (Polyhmnia)». Histories. ¶8. Ανακτήθηκε στις 23 Φεβρουαρίου 2016. 
  6. Wayne Horowitz, Mesopotamian Cosmic Geography, Winona Lake: Eisenbraums, (1998), p 88.