Θέμα Κιβυρραιωτών

θέμα (διοικητική διαίρεση) της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας

Το Θέμα Κιβυρραιωτών αποτελούσε διοικητικό διαμέρισμα («θέμα») της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας από τον 8ο μέχρι τον 12ο αιώνα. Μέχρι τον 9ο αιώνα ήταν το μοναδικό ναυτικό θέμα. Μετά τον 9ο αιώνα, αποσπάστηκαν από αυτό το Θέμα Αιγαίου Πελάγους και το Θέμα της Σάμου. Ήταν το σημαντικότερο από τα τρία ναυτικά θέματα της αυτοκρατορίας.

Τα βυζαντινά θέματα κατά το έτος 950

Τα εδάφη του θέματος των Κιβυρραιωτών περιλάμβαναν όλα τα νότια εδάφη της Μικράς Ασίας που ήταν υπό βυζαντινή κυριαρχία, νότια από τη Μίλητο (η οποία ανήκε στο Θέμα των Θρακησίων) μέχρι και τα όρια της Κιλικίας, την οποία είχαν καταλάβει οι Άραβες.

Παραπομπές Επεξεργασία