Θέμα Μογλενών

θέμα (διοικητική διαίρεση) της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας

Το Θέμα Μογλενών (θέμα Μογλενῶν) ήταν διοικητική διαίρεση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, μικρό Θέμα, στην Μακεδονία και την περιοχή των Μογλενών κατά τον 11ο και 12ο αιώνα.

Έδρα του θέματος ήταν το Φρούριο των Μογλενών, σήμερα 18 χιλιόμετρα από την Έδεσσα[1], και αναφέρεται πρώτη φορά σαν Θέμα το 1086[2]. Στο θέμα αναφέρεται εγκατάσταση βλάχων και το χωριό Χοστιάνη ή Χώστιανες που δόθηκε από τον Αλέξιο Α΄ Κομνηνό στον κατεπάνω Λέων Κεφαλά πιθανώς σαν πρόνοια,[3].

ΠαραπομπέςΕπεξεργασία