Θέμα Οπτιμάτων

θέμα (διοικητική διαίρεση) της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας

Το θέμα των Οπτιμάτων (Οπτίματον[1]) ήταν διοικητική διαίρεση του Βυζαντίου.

Χάρτης της διοικητικής διαίρεσης του Βυζαντίου (έτος 650)

Οι Οπτιμάτοι (λατινικά: Optimates, "οι βέλτιστοι") ήταν επίλεκτη στρατιωτική μονάδα, η οποία θεσπίστηκε το 575 περίπου από τον βυζαντινό αυτοκράτορα Τιβέριο Β' και αργότερα εξελίχθηκε σε στρατιωτικό σώμα ανεφοδιασμού και επαρχιακή διοίκηση, που περιλάμβανε την βόρεια Βιθυνία.

ΑναφορέςΕπεξεργασία

  1. «Corpus Scriptorum Historiae Byzantiae». Constantinus Porphyrogenitus, Vol. III (De Thematicus et de Administrando Imperio). Impensis Ed. Weberi. Bonnae. 1840. Ανακτήθηκε στις 9 Δεκεμβρίου 2011.