Θέμα Οψίκιον

θέμα (διοικητική διαίρεση) της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας
(Ανακατεύθυνση από Θέμα του Οψικίου)

Το Θέμα Οψικίου ή Οψίκιον ήταν διοικητική διαίρεση του Βυζαντίου. Βρίσκονταν στην βορειοδυτική ακτή της Μικράς Ασίας. Ιδρύθηκε από τον αυτοκρατορικό στρατό και ήταν το μεγαλύτερο και ισχυρότερο Θέμα του Βυζαντίου. Εμπλέχτηκε σε διάφορες εξεγέρσεις τον 8ο αιώνα, και διαμερίστηκε σε τρία τμήματα μετά το έτος 750 περίπου, και έκτοτε παράκμασε. Συνέχισε να υπάρχει και μετά την Δ' Σταυροφορία (1201-1204).

Χάρτης της διοικητικής διαίρεσης του Βυζαντίου (έτος 650)