Ως θαύμα χαρακτηρίζεται κάθε συμβάν, που στη βάση μιας ειδικής αντίληψης (κοινωνικής, θρησκευτικής, φιλοσοφικής κ.λπ.) για τη φύση και τους φυσικούς νόμους, είναι δυνατόν να θεωρηθεί "ανεξήγητο", με τα καθιερωμένα, επιστημονικά αποδεκτά, κριτήρια. Το θαύμα κατατάσσεται σε ορισμένη κατηγορία γεγονότων που θεωρούνται ασυνήθιστα ή "απίστευτα", και οι θρησκευόμενοι ισχυρίζονται πως γίνονται αντιληπτά από τις αισθήσεις τους, ως εκδηλώσεις υπερφυσικής ή θείας προέλευσης.

Με τη λέξη "θαύμα" μπορούμε επίσης να αναφερθούμε σε ένα στατιστικά απίθανο, αλλά θετικό γεγονός, (όπως είναι η επιβίωση κάποιας φυσικής καταστροφής), ή σε ένα "ωραίο" συμβάν, ανεξάρτητα από τις πιθανότητες, όπως είναι μία γέννα. Πολλές συμπτώσεις - συγκυρίες μπορούν να χαρακτηριστούν ως θαύματα.

Σύμφωνα με την ετυμολογία, η λέξη "θαύμα", προέρχεται από το ελληνικό "θαυμάσιον" και είναι αυτό το οποίο προκαλεί θαυμασμό και κατάπληξη, ένα γεγονός έκτακτο και με κανόνες που δεν μπορεί να έχουν γενική εφαρμογή.

Όλες σχεδόν οι θρησκείες, έχουν ως κοινό γνώρισμα την πίστη σε υπερφυσικά γεγονότα (θαύματα) [εκκρεμεί παραπομπή], των οποίων οι ερμηνείες ποικίλλουν ανάλογα με το πολιτισμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο εμφανίζονται.

Δείτε επίσης

Επεξεργασία

Χδ2 δε δς