Θειούχο νάτριο

χημική ένωση

Το θειούχο νάτριο είναι ένα άλας με χημικό τύπο Na2S. Απαντάται σε μορφή άχρωμων κρυστάλλων με πυκνότητα 1,856g/cm3 και σημείο τήξεως 1.180°C. Είναι πάρα πολύ υγροσκοπικό. Έχει διαλυτότητα στο νερό 13,6% σε 20°C και 45% σε 97,5°C. Το θειούχο νάτριο παρασκευάζεται από το θειικό νάτριο με αναγωγή και χρησιμοποιείται στην παραγωγή θειούχων χρωμάτων, στην υφαντουργία και στη βιομηχανία δερμάτων καθώς και κατά τη μέθοδο εμπλουτισμού μεταλλευμάτων με επίπλευση. Το υδροθειούχο νάτριο (χημικός τύπος NaHS) χρησιμοποιείται στην παραγωγή τεχνητών νημάτων και στη βιομηχανία δερμάτων.

Θειούχο νάτριο