Θερμική διάσπαση υδροξειδίου

Τα περισσότερα από τα υδροξείδια των μετάλλων κατά τη θέρμανση ή την πύρωσή τους αφυδατώνονται δίνοντας τον αντίστοιχο ανυδρίτη και νερό. Εξαίρεση αποτελούν τα υδροξείδια νατρίου (NaOH) και καλίου (KOH). Επομένως :

Υδροξείδιο μετάλλου → ανυδρίτης βάσης (δηλ. βασικό οξείδιο) + Η2Ο

Παραδείγματα :

Ca(OH)2 → CaO + H2O
2Fe(OH)3 → Fe2O3 + 3H2O
2Al(OH)3 → Al2O3 + 3H2O

Αν το υδροξείδιο διασπάται προς ασταθές οξείδιο (π.χ. AgOH → Ag2Ο + H2O) τότε το οξείδιο (Ag2O) διασπάται αμέσως :

AgOH → 2Ag + 1/2 O2 + H2O

ΠηγέςΕπεξεργασία

  • Μανωλκίδης Κ., Μπέζας Κ. "Χημικές Αντιδράσεις", Αθήνα 1976.
  • Μανουσάκης Γ.Ε. "Γενική και Ανόργανη Χημεία", Τόμοι 1ος και 2ος, Θεσσαλονίκη 1981.
  • Μανωλκίδης Κ., Μπέζας Κ. "Στοιχεία Ανόργανης Χημείας", Έκδοση 14η, Αθήνα 1984.