Γενικά Θερμική συστολή χαρακτηρίζεται το φυσικό φαινόμενο το ακριβώς αντίθετο της θερμικής διαστολής, που συνίσταται στη μείωση των γεωμετρικών διαστάσεων των σωμάτων λόγω μεταβολής της θερμοκρασίας τους.

Η Θερμική συστολή διακρίνεται αντίστοιχα με την θερμική διαστολή σε:

  1. Γραμμική συστολή
  2. Επιφανειακή συστολή, και
  3. Κυβική συστολή.
  • "Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Larousse Britannica" τομ.56ος, σελ.164.