Στη Χημεία θερμοχρωμία, ή θερμοχρωματισμός, ονομάζεται μια χαρακτηριστική ιδιότητα που παρουσιάζουν διάφορα στερεά χημικά στοιχεία όπου μεταβάλλεται ο χρωματισμός τους ανάλογα με την υφιστάμενη θερμοκρασία.

Θερμοχρωματικό δακτυλίδι.

Κατά το επικρατέστερο το χρώμα τους γίνεται περισσότερο σκούρο (βαθύτερο9) σε αύξηση της θερμοκρασίας και πιο ανοικτό σε χαμηλή θερμοκρασία αντίθετα. Τέτοια ιδιότητα για παράδειγμα παρουσιάζουν το θείο και ο φωσφόρος.

Ευρύτατη εφαρμογή αυτής της ιδιότητας παρατηρείται σε υγρούς κρυστάλλους και στη παραγωγή χαρακτηριστικών θερμοχρωμάτων που πρόκειται για ειδικές ενώσεις με βάση το κοβάλτιο.