Τα θηροκεφάλια είναι μια εξαφανισμένη υπόταξη σαρκοφάγων θηριαψιδωτών που έζησε από το μέσο και το τέλος της πέρμιας περιόδου ως την Τριασική περίοδο (265 – 245 εκατομμύρια χρόνια πριν).

Η Μπαούρια, ένα εξελιγμένο θηροκεφάλιο

Τα θηροκεφάλια έχουν ονομαστεί έτσι εξαιτίας των μεγάλων κρανίων τους, τα οποία, μαζί με τη δομή των δοντιών τους, δείχνουν ότι ήταν επιτυχημένα σαρκοφάγα. Όπως και άλλα μη θηλαστικά συνάψιδα χαρακτηρίζονται ως θηλαστικόμορφα ερπετά, αν και στην πραγματικότα τα θηροκεφάλια είναι η ομάδα που είναι πιο συγγενική με τα κυνοδόντια, από τα οποία εξελίχθηκαν τα θηλαστικά. Αυτή η σχέση προκύπτει από μια ποικιλία ανατομικών χαρακτηριαστικών, που μπορεί να συμπεριλαμβάνει μουστάκια και γούνα. Υπάρχουν αναπάντητα ερωτήματα σχετικά με τη φυλογενία, την ανατομία και τη φυσιολογία των θηροκεφάλιων.

Τα απολιθώματα των θηροκεφάλιων είναι πολυάριθμα στη Νότια Αφρική, αλλά έχουν επίσης βρεθεί και στη Ρωσία, την Κίνα και την Ανταρκτική. Τα πρώτα θηροκεφάλια ανακαλύφθηκαν στο μέσο της Πέρμιας περιόδου στη Νότια Αφρική που υποστηρίζουν την ιδέα ότι η ομάδα προέρχεται από την Γκοντβάνα, απ’όπου και επεκτάθηκαν γρήγορα. Αν και σχεδόν κάθε εξελικτική γραμμή των θηροκεφάλιων σταμάτησε στο συμβάν εξαφάνισης στο τέλος της Πέρμιας περιόδου, κάποιοι αντιπρόσωποι της υπομάδας, που ονομάζεται Ευθηροκεφάλια επέζησαν και άεχισαν να διαφοροποιούνται. Όμως τα τελευταία θηροκεφάλια εξαφανίστηκαν στο μέσο της τριασικής περιόδου, κυρίως εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής και τον ανταγωνισμό με τα κυνοδόντια και διάφορες ομάδες ερπετών.

Ταξινόμηση Επεξεργασία

 
Ρεγκίσαυρος

Τάξη θηριαψιδωτά