Θυγατέρα

θηλυκό παιδί σε σχέση με τους γονείς του

Θυγατέρα είναι η σχέση κάθε γυναίκας με τους γονείς της.

Η Μπέττυ Φορντ με την θυγατέρα της

Στις πατριαρχικές κοινωνίες αλλά και στα παλαιότερα χρόνια, οι θυγατέρες συχνά έχουν διαφορετικά ή λιγότερα οικογενειακά δικαιώματα από τους υιούς. Μια οικογένεια μπορεί να προτιμά να έχει υιούς παρά θυγατέρες, επειδή χρειάζεται περισσότερα εργατικά χέρια. Στις ίδιες κοινωνίες υπήρχε, και υπάρχει, ένα έθιμο όπου οι γονείς καταβάλλουν στον σύζυγο ένα χρηματικό ποσό για να αντισταθμίσει το οικονομικό βάρος της γυναίκας, που αναφέρεται ως προίκα.