Οι Θυνοί ήταν μια Θρακική φυλή που ζούσε στη νοτιανατολική Θράκη και αργότερα μαζί με τους Βιθυνούς μετανάστευσαν στις χώρες που θα γίνονταν αργότερα γνωστές με τα ονόματα Θυνία και Βιθυνία.Η κάθε περιοχή πήρε το όνομά της,προφανώς,από την αντίστοιχη Θρακική φυλή που ήταν κυρίαρχη στην περιοχή.Οι Θυνοί περιγράφονται ως ορεσίβιοι και ικανότατοι στον πόλεμο κατά τη διάρκεια της νύχτας.Ο Ξενοφώντας στο έργο του "Κύρου Ἀνάβασις" (7.4.12-7.4.24) αναφέρεται στους Θυνούς σε πολλαπλά χωρία όπως:

[7.4.14] Αυτά έγιναν την ημέρα. Αλλά την ακόλουθη νύχτα κατεβαίνουν οι Θυνοί από το βουνό και τους κάνουν επίθεση.

[7.4.18] Τότε μερικοί από τους Θυνούς γύρισαν πίσω μέσα στο σκοτάδι και χτυπούσαν με τα ακόντιά τους τους Έλληνες που έτρεχαν δίπλα σ᾽ ένα φλεγόμενο σπίτι.

[7.4.22] Όταν οι Θυνοί είδαν από πάνω από το βουνό πολλούς οπλίτες και πελταστές και πολύ ιππικό, κατέβηκαν και παρακαλούσαν να κάμουν ειρήνη. Υπόσχονταν πως θα εκτελούν κάθε διαταγή του Σεύθη και του πρότειναν να του δώσουν εγγυήσεις πως θα φυλάξουν την υπόσχεσή τους.

Θυνία Επεξεργασία

Στον αρχαίο κόσμο η Θυνία ήταν μια περιοχή της Ευρώπης κατά μήκος της βόρειας ακτής της Προποντίδας,απέναντι από τη Βιθυνία στην ασιατική πλευρά.Ήταν ο τόπος κατοικίας της θρακικής φυλής των Θυνών.Ενώ παράλληλα κατά τον μεσαίωνα η "Μεσοθυνία" ήταν η χερσόνησος του σύγχρονου Κοτζαέλι[1].Σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία το ονομά της προέρχεται από τον Θηνέα,γιό του Φινέα.Στην Αργοναυτική Εκστρατεία ο Ιάσονας και οι Αργοναύτες απομακρύνονται από τις Συμπηγάδες Πέτρες στη Βιθυνία και πηγαίνουν στην απέναντι ακτή για να συμβουλευτούν τον βασιλιά Φινέα.

Παραπομπές Επεξεργασία

  1. W.H.Race, Apollonius Rhodius: Argonautica, Loeb Classical Library (2008), introductory maps

https://en.wikipedia.org/wiki/Thyni

https://en.wikipedia.org/wiki/Thynia