Οι θυσανοσωρείτες (Cirrocumulus) αποτελούν επίσημη κατηγορία νεφών, σύμφωνα με τον Άτλαντα νεφών που εξέδωσε το 1957 ο W.M.O. η χρήση των οποίων γίνεται από τους μετεωρολόγους και απ΄ όλα τα Γραφεία Καιρού του Κόσμου.

Θυσανοσωρείτες
Θυσανοσωρείτες
Θυσανοσωρείτες
Σύντμηση CC
Ονομασία Θύσανο-σωρείτες (Cirrocumulus)
Υψόμετρο 6.000-12.000 m
Κατάταξη (οικογένειας νεφών) Οικογένεια Α (υψηλού επιπέδου)
Εμφάνιση λεπτά λευκά νέφη χωρίς σκιές

Οι θυσανοσωρείτες είναι λεπτά και λευκά νέφη που δεν δημιουργούν σκιές. Έχουν γενικά σχήμα σφαιρικό και μοιάζουν πολύ με μικρά κύματα σε σειρές. Όταν είναι πολλά μαζί και κοντά μεταξύ τους μοιάζουν και σαν κοπάδι από πρόβατα. Συχνά σχηματίζουν και σειρές από ρυτίδες ή σαν τους κυματισμούς που παρουσιάζει η λεπτή άμμος του βυθού κοντά στις ακτές. Αποτελούνται από λεπτούς παγοκρυστάλλους και βρίσκονται σε ύψος 6.000-12.000 μέτρα (όπως και οι θύσανοι). Πάντως σπάνια οι μετεωρολόγοι παρατηρούν θυσανοσωρείτες γιατί απλά σπάνια δημιουργούνται. Ιδιαίτερη πάντως προσοχή απαιτείται στη παρατήρησή τους επειδή μοιάζουν πολύ με τους «υψισωρείτες» των μέσων νεφών. Η παρουσία των θυσανοσωρειτών γενικά προαναγγέλλει ένα θερμό μέτωπο. Η διεθνής σύντμισή τους είναι Cc.