Στην ελληνική μυθολογία η Ιέρα ήταν η σύζυγος του Τηλέφου. Η Ιέρα, κόρη του βασιλιά της Μυσίας Τεύθραντα, είχε τη φήμη ότι ήταν ωραιότερη και από την ίδια την Ωραία Ελένη, αλλά και γενναία: Τον καιρό που οι Αχαιοί έκαναν επίθεση στη Μυσία, η Ιέρα υπερασπίσθηκε τη χώρα επικεφαλής γυναικών. Τελικώς η Ιέρα σκοτώθηκε από τον Νιρέα. Η Ιέρα και ο Τήλεφος είχαν δύο γιους: τον Τάρχωνα και τον Τυρσηνό.


Πηγές Επεξεργασία

  • Emmy Patsi-Garin: Επίτομο λεξικό Ελληνικής Μυθολογίας, εκδ. οίκος «Χάρη Πάτση», Αθήνα 1969