Ιασόνιο

σελίδα αποσαφήνισης εγχειρημάτων Wikimedia

Η ονομασία Ιασόνιος προέρχεται από τον Ιάσονα, ήρωα της ελληνικής μυθολογίας που ηγήθηκε της Αργοναυτικής Εκστρατείας[1]:

  • Ιασόνιος ή Πεντηκοντορικός λιμένας, μικρός όρμος και βυζαντινός λιμένας στην Κωνσταντινούπολη, ο οποίος επιχωματώθηκε και σήμερα η επιχωματωμένη αυτή περιοχή είναι ο γνωστός κήπος Ντολμά Μπαχτσέ
  • Ιασόνιον Μαργιανής, αρχαία πόλη στη περιοχή της αρχαίας Μαργιανής η ύπαρξη της οποίας αναφέρθηκε τον 2ο αιώνα από τον Κλαύδιο Πτολεμαίο και το 4ο αιώνα από τον Αμμιανό Μαρκελλίνο, η θέση της οποίας εκτιμάται στο νότιο μέρος του σημερινού Τουρκμενιστάν

ΠαραπομπέςΕπεξεργασία

  1. Νικόλαος Λωρέντης, "Λεξικόν των αρχαίων μυθολογικών, ιστορικών και γεωγραφικών κυρίων ονομάτων", εκ της τυπογραφίας Αντωνίου Μπένκου, Εν Βιέννη της Αυστρίας 1837, σελ. 214.
  2. Μελέτιος, "Μελετίου Γεωγραφία παλαιά και νέα". Συλλεχθείσα εκ διαφόρων Συγγραφέων Παλαιών τε και Νέων, και εκ διαφόρων Επιγραφών των εν Λίθοις, και εις κοινήν Διάλεκτον εκτεθείσα, χάριν των πολλών του ημετέρου Γένους. Προσφωνηθείσα δε τω εντιμοτάτω και ευγενεστάτω Κυρίω Κυρίω Παναγιώτη Σαράφη Τανύν πρώτον εκδοθείσα τύποις, και μετ΄ επιμελείας διορθωθείσα. 1η έκδ. Παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων. Ενετίησι 1728, επίσης: Geōgraphia Palaia Kai Nea Syllechtheisa ek diaphorōn Syngrapheōn Palaiōte kai Neōn, Εκδότης: Para Nikolaō Glykei, 1728, σελ. 479: Ασία, Καππαδοκία: [...] "και το Ιασώνειον Ακρωτήριον, κοινώς Κάβο του Αγίου Θωμά, και Ποταμός του αυτού ονόματος". [...]
  3. Στράβων, Strabonis rerum geographicarum libri xvii, Ed. stereotypa, Τόμος 2ος, 1819, σελ. 455: [...] "του μέν Ιάσονος υπομνήματα είναι τα Ιασόνια Ηρώα, τιμώμενα σφόδρα υπό των βαρβάρων΄ (έστι δε και όρος μέγα υπέρ των Κασπίων πυλών εν αριστερά, καλούμενον Ιασόνιον)"
  4. Νικόλαος Λωρέντης, "Λεξικόν των αρχαίων μυθολογικών, ιστορικών και γεωγραφικών κυρίων ονομάτων", εκ της τυπογραφίας Αντωνίου Μπένκου, Εν Βιέννη της Αυστρίας 1837, σελ. 214: [...] "το Ιασόνιον όρος. Υψηλή και εκτεταμένη συνέχεια ορέων εν Μηδία της Ασίας φερόμενη βορειοδυτικώς των Κασπίων πυλών. Στραβ. Πτολ. στ', 2." [...]
  5. Στράβων, Strabonis rerum geographicarum libri xvii, Ed. stereotypa, Τόμος 2ος, 1819, σελ. 455:[...] "Ομολογεί δε τούτοις και τα κατά την Αρμενίαν Ιασόνια και το χώρας όνομα, και άλλα πλείω, περί ων ερούμεν".[...]
  6. Στράβων, Strabonis rerum geographicarum libri xvii, Ed. stereotypa, Τόμος 2ος, 1819, σελ. 455: [...] "του μέν Ιάσονος υπομνήματα είναι τα Ιασόνια Ηρώα, τιμώμενα σφόδρα υπό των βαρβάρων΄ (έστι δε και όρος μέγα υπέρ των Κασπίων πυλών εν αριστερά, καλούμενον Ιασόνιον)"


 
Αυτή είναι μια σελίδα αποσαφήνισης, δηλαδή μια σελίδα που δείχνει άλλες που θα είχαν το ίδιο όνομα με αυτήν.
Εάν ακολουθήσατε μια σύνδεση εδώ, μπορεί να θελήσετε να επιστρέψετε και να διορθώσετε τον σύνδεσμο για να συνδέει προς την κατάλληλη συγκεκριμένη σελίδα.