Ειδικότητα στην ιατρική ονομάζεται ο κάθε ξεχωριστός κλάδος της ιατρικής που εστιάζει σε μια καθορισμένη ομάδα ασθενών, ασθενειών, ιατρικών δεξιοτήτων ή ιατρικής φιλοσοφίας. Παραδείγματα ιατρικών ειδικοτήτων είναι η παιδιατρική, η ογκολογία, η παθολογία ή η οικογενειακή ιατρική. Μετά την ολοκλήρωση της ιατρικής σχολής, οι γιατροί προχωρούν στην εκπαίδευση σε μια συγκεκριμένη ειδικότητα της ιατρικής.