Ιατρικό και Φαρμακευτικό Πανεπιστήμιο Ιασίου

Το πανεπιστήμιο UMF Gr.T.Popa Iaşi (Universitatea de Medicina si Farmacie "Gr.T.Popa" - Iaşi), ιδρύθηκε το 1879, στο Ιάσιο της Ρουμανίας ως Ιατρική Σχολή. Αργότερα προστέθηκαν άλλες δύο σχολές, η Φαρμακευτική και η Οδοντιατρική. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του, μεγάλες ιατρικές προσωπικότητες της Ρουμανίας παρακολούθησαν τα πρώτα τους μαθήματα στο πανεπιστήμιο του Ιασίου όπως: Grigore T. Popa, Leon Scully, Petru Poni, C.I. Parhon, Aristide Peride, Ion Ciure, Ludovic Russ, Ernest Juvara, C. Proca, N. Leon, V. Sion, Fr. Reiner, E. Riegler, Al. Slatineanu, I. Tanasescu, A. Tupa, V. Rascanu, L. Baliff, J. Nitulescu, O. Franche, Vl. Butureanu, P. Vancea καθώς και άλλοι.

Εξωτερικοί σύνδεσμοιΕπεξεργασία