Ιδεόγραμμα

γραπτό σήμα που παριστά μια ιδέα

Ως Ιδεόγραμμα χαρακτηρίζεται οποιοδήποτε γραπτό σήμα που παριστά μια ιδέα. Ιδεόγραμμα μπορεί να είναι είτε σημείο ή παράσταση που να μοιάζει ακόμα και με γράμμα χωρίς όμως να εκφράζει φθόγγο ή συλλαβή, αλλά κάποια ολόκληρη έννοια.

  • Με ιδεογράμματα φέρονται οι πρώτες αρχαίες γραφές καλούμενες ιδεογραφικές γραφές.
  • Ως σύγχρονα ιδεογράμματα σε παγκόσμια χρήση θεωρούνται επίσης τα σήματα τροχαίας, τα σήματα επικίνδυνων υλών - υλικών, τα σύμβολα ευπαθών φορτίων, τα ναυτιλιακά σήματα των πλοίων, χαρτογράφησης, ειδικών χώρων και τόπων, καθώς και άλλα παρεμφερή.
  • Οι ψηφιακοί εικονοχαρακτήρες (emoticons) αποτελούν ιδεογράμματα σχηματισμένα από κοινούς τυπογραφικούς χαρακτήρες.
    π.χ. :-)
  • Τα emoji είναι τυποποιημένοι εικονοχαρακτήρες.
    π.χ. ☺