Η Ιδομένη ήταν πολίχνη της Ακαρνανίας, η ακριβής θέση της οποίας δεν έχει μέχρι σήμερα εξακριβωθεί. Βρισκόταν πιθανώς κοντά στο αρχαίο Αμφιλοχικό Άργος. Ίχνη αρχαίας πόλης, που πολλοί ταυτίζουν με την αρχαία Ιδομένη, συναντάμε στη Φλωριάδα και ακόμα στον Εμπεσό. Άλλοι πάλι ερευνητές (Δ. Κ. Σαμσάρης, Η Άκτια Νικόπολη και η "χώρα" της, Θεσσαλονίκη 1994, σ. 121) την ταυτίζουν με τα ίχνη αρχαίου οικισμού που είχαν βρεθεί στη θέση του σημερινού χωριού Μενίδι. Ιδρυτής της πόλης φέρεται ο Ιδομενεύς και είναι άγνωστη η σχέση του με το βασιλιά Ιδομενέα, τον εγγονό του Μίνωα. Ίσως πρόκειται για απλή συνωνυμία.

Κατά τη διάρκεια του Πελοποννησιακού πολέμου οι κάτοικοι φέρεται να υποστήριζαν τους Αθηναίους, όπως άλλωστε όλοι οι Ακαρνάνες.