Άνοιγμα κυρίου μενού

Ο Ιεροκλής ήταν Βυζαντινός ο οποίος φέρεται ως συγγραφέας του καταλόγου Συνέκδημος[1], στο οποίο απαριθμούνται εξηντατέσσερεις επαρχίες και ενιακόσιες δώδεκα πόλεις της Βυζαντινής αυτοκρατορίας του 6ου αιώνα. Για τη ζωή του τίποτε δεν είναι γνωστό, ωστόσο θεωρείται πως έγραψε το έργο του πριν το 535, δηλαδή κατά την εποχή του αυτοκράτορα Ιουστινιανού.

Ιεροκλής
Γέννηση 0η χιλιετία
Θάνατος 6ος αιώνας
Υπηκοότητα Βυζαντινή Αυτοκρατορία
Επιστημονική σταδιοδρομία
Ιδιότητα γεωγράφος και συγγραφέας

Το έργο του δείχνει επιφανειακή ομοιότητα τα ομώνυμα εγχειρίδια της εκκλησιαστικής διοίκησης, γι αυτό και διατηρήθηκε[2]. Ο Ιεροκλής, μαζί με τον Στέφανο Βυζάντιο είναι η κύρια πηγή του Περί των θεμάτων συγγράμματος του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου[εκκρεμεί παραπομπή].

ΠαραπομπέςΕπεξεργασία

ΠηγέςΕπεξεργασία