Ο ιλλεγκαλισμός είναι μια αναρχική τάση που αναπτύχθηκε πρωτίστως στη Γαλλία, την Ιταλία, το Βέλγιο και την Ελβετία κατά τις αρχές της δεκαετίας του 1900 ως έκφραση του ατομικιστικού αναρχισμού. Οι ιλλιγκαλιστές αγκάλιασαν ανοιχτά ή κρυφά την εγκληματικότητα ως τρόπο ζωής. Χρησιμοποιούσαν δε τον εγωισμό του Μαξ Στίρνερ ως δικαιολογία για την παράνομη τους δραστηριότητα. Ωστόσο, δεν ήταν όλοι οι ιλλιγκαλιστές Στιρνερικοί. Η Συμμορία Μποννό είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ο ιλλεγκαλισμός δεν σχετίζεται εξ` ορισμού με ένα συγκεκριμένο είδος εγκλήματος, αν και έχει συσχετιστεί με τις κλοπές.