Ινστιτούτο Θαλασσίων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων

Το Ινστιτούτο Θαλασσίων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων (Ι.ΘΑ.ΒΙ.Π.Ε.Υ.) είναι ένα δημόσιο ερευνητικό Ινστιτούτο που εστιάζει τις δραστηριότητες του στους τομείς της αλιείας και των εσωτερικών υδάτων. Είναι το ένα από τα τρία Ινστιτούτα που απαρτίζουν το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.). Οι εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου βρίσκονται στην Ανάβυσσο Αττικής (τοποθεσία Μαύρο Λιθάρι) και στην Αργυρούπολη.

Ιστορικό

Επεξεργασία

Το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε) δημιουργήθηκε μετά από τη συνένωση του Εθνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (Ε.Κ.Θ.Ε.) και του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Βιολογίας Κρήτης (Ι.ΘΑ.ΒΙ.Κ.) το 2003[1]. Από τη συνένωση αυτή, δημιουργήθηκαν πέντε Ινστιτούτα. Το Ι.ΘΑ.ΒΙ.Π.Ε.Υ. δημιουργήθηκε το 2012 μετά από τη συνένωση δύο εκ των πέντε αρχικών Ινστιτούτων, του Ινστιτούτου Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και του Ινστιτούτου Εσωτερικών Υδάτων[2].

Αποστολή

Επεξεργασία

Η αποστολή του Ι.ΘΑ.ΒΙ.Π.Ε.Υ. είναι:

 • να υποστηρίζει τη διατήρηση και τη διαχείριση των υδατικών βιολογικών πόρων, των οικοτόπων και των οικοσυστημάτων
 • να παρέχει επιστημονική καθοδήγηση και υπηρεσίες σε εθνικούς, μεσογειακούς, ευρωπαϊκούς και άλλους διεθνείς οργανισμούς σχετικά με τη διατήρηση και τη διαχείριση του περιβάλλοντος και
 • να ευαισθητοποιήσει το ευρύ κοινό σε θέματα που σχετίζονται με τη διατήρηση των υδατικών βιολογικών πόρων, των οικοτόπων και των οικοσυστημάτων.

και επιτυγχάνεται μέσω:

 • διεξαγωγής διεπιστημονικής και ολοκληρωμένης έρευνας πεδίου, εργαστηριακής και πειραματικά, τόσο σε βασικές όσο και σε εφαρμοσμένες έρευνες
 • παρακολούθησης και επιστημονικών εκτιμήσεων και προβλέψεων για την κατάσταση των αποθεμάτων ιχθύων και οστρακοειδών στα ελληνικά ύδατα
 • της αξιολόγησης της οικολογικής ποιότητας και της παρακολούθηση των εσωτερικών υδάτων
 • παροχής συμβουλών για τη βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στα ελληνικά και στα μεσογειακά ύδατα
 • της εκπόνησης ειδικών πιλοτικών μελετών, της ανάπτυξης νέων εργαλείων και της κατάρτισης σχεδίων διαχείρισης για συγκεκριμένα θέματα για τους εθνικούς, μεσογειακούς και ευρωπαϊκούς θεσμικούς οργανισμούς και
 • της διάδοσης πληροφοριών και γνώσεων σχετικά με σημαντικά επιτεύγματα μέσω δημοσιεύσεων και διαφορων εκδηλώσεων.

Για το σκοπό αυτό, το Ι.ΘΑ.ΒΙ.Π.Ε.Υ. συνεργάζεται στενά με τα άλλα δύο Ινστιτούτα του ΕΛΚΕΘΕ.

Η γεωγραφική εμβέλεια δραστηριοτήτων του Ι.ΘΑ.ΒΙ.Π.Ε.Υ. εκτείνεται στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική.

Φωτογραφίες

Επεξεργασία
 
Αυτόματος τηλεμετρικός σταθμός μέτρησης ποιότητας και ποσότητας υδάτων που εγκαταστάθηκε από το προσωπικό του ΙΘΑΒΙΠΕΥ στη λίμνη Κουμουνδούρου, στη Δυτική Αττική.
 
Μέτρηση της παροχής στον ποταμό Σπερχειό, Κεντρική Ελλάδα.

Παραπομπές

Επεξεργασία
 1. «Προεδρικό Διάταγμα 164/3.06.2003» (PDF). Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο (PDF) στις 22 Μαρτίου 2020. 
 2. «Αλιευτικά Νέα» (PDF). Ανακτήθηκε στις 15 Νοεμβρίου 2019. 

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία
 1. Επίσημος δικτυακός τόπος Ινστιτούτου: https://imbriw.hcmr.gr/
 2. Σελίδα απεικόνισης δεδομένων αυτομάτων σταθμών μέτρησης περιβαλλοντικών παραμέτρων https://hydro-stations.hcmr.gr/
 3. Η ιστοσελίδα του Έργου παρακολούθησης της οικολογική κατάστασης των ελληνικών ποταμών σε εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα 2000/60/ΕΚ http://wfd.hcmr.gr/
 4. Συλλογή φωτογραφιών από την εκστρατεία δειγματοληψιών για τον καθορισμό της οικολογικής ποιότητας των ελληνικών ποταμών το καλοκαίρι του 2018. https://photos.google.com/share/AF1QipPVrF63N4-Hb3qn-vW0frvBgpQ1PGdTTl3zV-Ha3ezrISI72LH7-FhpkE6segOmZg?key=XzcxZ2pPRnF2NmVBYXp1WGY3OEhTa3VTdFhqbG1R
 5. Η ιστοσελίδα του Έργου "Ανάπτυξη συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης λεκανης απορροής και της συνδεόμενης παράκτιας και θαλάσσιας ζώνης στην περιοχή του Σπερχειού ποταμού και Μαλιακού Κόλπου".