Με το όνομα Ιππόμαχος, που σημαίνει αυτόν που μάχεται έφιππος (ή από άρμα που το σύρουν άλογα), είναι γνωστά τα παρακάτω δύο πρόσωπα:

  1. Στην ελληνική μυθολογία, ένας από τους Τρώες που έλαβαν μέρος στον Τρωικό Πόλεμο. Ο Ιππόμαχος ήταν γιος του Αντιμάχου και σκοτώθηκε στον πόλεμο αυτό από τον Λεοντέα. Ο Ιππόμαχος αναφέρεται στην Ιλιάδα (ραψωδία Μ, στίχος 189). Αδέλφια του ήταν ο Πείσανδρος και ο Ιππόλοχος.
  2. Στην αρχαία ελληνική Ιστορία, ο ένας από τους Τριάκοντα Τυράννους (βλ.λ.).

ΠηγέςΕπεξεργασία

  • Κρουσίου: Λεξικόν Ομηρικόν, διασκευή από την έκτη γερμανική έκδ. υπό Ι. Πανταζίδου, έκδοση «Βιβλιεκδοτικά καταστήματα Αναστασίου Δ. Φέξη», Αθήνα 1901, σελ. 426