Ιρλανδική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2013

Η Ιρλανδική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2013 (για το α' εξάμηνο του έτους) είναι η προεδρία την οποία άσκησε η Ιρλανδία στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωησης.

Ιρλανδική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
- 2013 -
Irische EU-Ratspräsidentschaft 2013 Logo.svg
Το λογότυπο της Ιρλανδικής Προεδρίας.
Πληροφορίες
Διάρκεια 1 Ιανουαρίου 2013 - 30 Ιουνίου 2013
Κάτοχος Flag of Ireland.svg Δημοκρατία της Ιρλανδίας
Συνδεδεμένο μήνυμα «Για τη σταθερότητα, την ανάπτυξη και την απασχόληση»
Πρωθυπουργός Έντα Κένι
Αρμόδιος Υπουργός
Έιμον Γκίλμορ
Τριάδα Προεδρίας
Flag of Ireland.svg Ιρλανδία, Flag of Lithuania.svg Λιθουανία, Flag of Greece.svg Ελλάδα
Ιστοσελίδα Προεδρίας
eu2013.ie/

Είναι η 4η Προεδρία του Συμβουλίου, την οποία αναλαμβάνει η Ιρλανδία, από την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωηση.

Είναι μέλος της Τ5 Τριάδας Προεδρίας μαζί με την Λιθουανία και την Ελλάδα.

ΠροτεραιότητεςΕπεξεργασία

Διασφάλιση της σταθερότητας στην ΕυρώπηΕπεξεργασία

Η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση ανέδειξε τις αδυναμίες της νομισματικής και οικονομικής αρχιτεκτονικής της Ευρώπης. θα αναλάβει τη φροντίδα του άμεσα ζητήματα και βραχυπρόθεσμα, αλλά ως πρόεδρος, θα δώσουμε την ίδια σημασία για την ανάπτυξη των πιο βιώσιμες βάσεις για τη σταθερότητα. Το ίδρυμα αυτό ήταν που σε διαδοχικά Ευρωπαϊκά Συμβούλια, ιδίως με βάση την τραπεζική ένωση, το ευρωπαϊκό εξάμηνο και την επόμενη φάση των μεταρρυθμίσεων στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση, όπως ορίζεται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Δεκέμβριο του 2012.

Για να διασφαλιστεί μια διαρκής εμπιστοσύνη στην συνέχιση της ανάκαμψης στην Ευρώπη, την απασχόληση και την ανάπτυξη, έχουμε δημιουργήσει σταθερότητα πρέπει να βασίζεται σε έναν βιώσιμο τρόπο.

Η επένδυση σε βιώσιμες θέσεις εργασίας και ανάπτυξηΕπεξεργασία

Η Ένωση πρέπει να κάνει ό, τι μπορεί για να συμβάλει στη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη διασφάλιση της αειφόρου ανάπτυξης. η ιρλανδική Προεδρία θα επιδιώξει να καταλήξει σε συμφωνία σχετικά με τις προτάσεις που θα κάνουν πραγματικά τη διαφορά για τους πολίτες και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. σύμφωνα με την Ιρλανδία, το επόμενο βήμα στο δρόμο προς την οικονομική ανάκαμψη πρέπει να πηγαίνουν χέρι-χέρι με τη δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς για το μέλλον, συμπεριλαμβανομένης μιας ψηφιακής ενιαίας αγοράς, και πρέπει να θέσει στο προσκήνιο το νέα γενιά για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων.

Η Ευρώπη και ο κόσμοςΕπεξεργασία

Η Ευρώπη πρέπει να κοιτάξει πέρα από τα σύνορά της και να ξεκινήσει διάλογο με τους διεθνείς εταίρους.

Η Ιρλανδία, ως Πρόεδρος, θα υποστηρίξει ενεργά την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. ο στόχος είναι να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα και η συνοχή της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ και για να ανταποκριθούμε στις μεγάλες προκλήσεις της ασφάλειας και της διεθνούς πολιτικής. Αυτό είναι το πώς θα διεξάγει η Προεδρία μας να ενισχύσει τη συμβολή μας στην αναζήτηση της ειρήνης, της δημοκρατίας και της ευημερίας.

Η Ιρλανδία αναμένει να εκπροσωπεί την ΕΕ, όταν αυτό είναι απαραίτητο για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων, όπως η πείνα, η φτώχεια και η κλιματική αλλαγή.

ΣυμπεράσματαΕπεξεργασία

Διασφάλιση της σταθερότητας στην ΕυρώπηΕπεξεργασία

Η Ιρλανδική Προεδρία έχει δείξει την αποφασιστικότητά της να διασφαλιστεί ότι το σύστημα τραπεζικό σταθερή και στέρεη βάση τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης στην Ευρώπη. Για να εκπληρώσει τη δέσμευσή της, η Προεδρία κατέληξε στα ακόλουθα συμπεράσματα:

 • Τα βασικά μέτρα για την τραπεζική ένωση: ο μηχανισμός παρακολούθησης ενιαία και δύο κανονισμούς, η οδηγία για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις του κεφαλαίου και μια πολιτική συμφωνία σχετικά με την ανάκτηση τράπεζες και την επίλυση των αποτυχιών τους,
 • Τα μέτρα του οικονομικής διακυβέρνησης "Two-pack"
 • Μια διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου απλοποιημένη
 • Δημοσιονομικός κανονισμός, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων για την αγορά χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID και MiFIR), της οδηγίας για τις πιστωτικές υποθήκη, ο κανονισμός για τη διαφάνεια, τους κανονισμούς κατάχρηση αγοράς και τα μέτρα που αφορούν σε επενδυτικά προϊόντα λεπτομέρεια (IPPC), παρέχοντας μεγαλύτερη ασφάλεια για τους καταναλωτές,
 • Μια σειρά από μέτρα για τη φορολογία, συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης της απάτης και της φοροδιαφυγής,
 • Η αποτελεσματική διαχείριση των εξελίξεων σχετικά με τον ετήσιο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επενδύοντας στην ανάπτυξη και τη βιώσιμη απασχόλησηςΕπεξεργασία

Η Ιρλανδική Προεδρία έχει υλοποιήσει προγράμματα και αποφασιστική δράση για την προώθηση της απασχόλησης και της ανάπτυξης. Αυτά τα αποτελέσματα είναι τα ακόλουθα:

 • Η εγγύηση για τη νεολαία, έχει προϋπολογισμό μέχρι € 8.000.000.000 και επικεντρώθηκε στην απασχόληση των νέων,
 • Το πρόγραμμα «Horizon 2020» για τη χρηματοδότηση της έρευνας και της Καινοτομία (ενδιάμεση συμφωνία)
 • Βελτιωτικά δίκτυα προγραμμάτων στους τομείς της των μεταφορών, της ενέργειας και της ψηφιακής,
 • Το πρόγραμμα "Erasmus +" να ενθαρρύνει ανταλλαγές μάθησης και της παιδείας,
 • Ουσιαστική πρόοδος για το πακέτο «Συνοχή» που έχει ως στόχο να την προώθηση της ανάπτυξης και της ανάπτυξης των ευρωπαϊκών περιφερειών μέσω των διαρθρωτικών ταμείων και των επενδύσεων.
 • Μια επένδυση σε πολύτιμους φυσικούς πόρους της Ευρώπης, γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη Λ. μεταρρυθμίσεις της ΚΓΠ και της ΚΑΠ,
 • Η έμφαση στις ΜΜΕ, το πρόγραμμα COSME δύο δισεκατομμύρια ευρώ, τη βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση για την έρευνα και τις αγορές Δημόσια και απλουστευμένη λογιστική με τη συμφωνία σχετικά με τη λογιστική καθοδήγηση
 • Έμφαση σχετικά με τις δυνατότητες της ψηφιακής βιομηχανίας, με την προηγμένη σημαντικές από την άποψη της προστασίας των δεδομένων, η ηλεκτρονική αναγνώριση και την προσβασιμότητα στο διαδίκτυο, καθώς επίσης και τους κανονισμούς σχετικά με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την ασφάλεια των δικτύων και των πληροφοριών και για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα,
 • Περαιτέρω προσπάθειες για την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς, του τελωνειακού κώδικα της Ένωσης και τον εκσυγχρονισμό των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις.

Η Ευρώπη και ο κόσμοςΕπεξεργασία

Στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων της ήταν απασχόληση και την ανάπτυξη, η ιρλανδική Προεδρία επικεντρώθηκαν στον τεράστιο δυναμικό των ξένων εμπορικών συμφωνιών για την Ευρώπη. Πολλά σημαντικά βήματα έγιναν με τη συμφωνία για την εντολή να αρχίσει διαπραγματεύσεις για μια εταιρική σχέση του διατλαντικού εμπορίου και των επενδύσεων μεταξύ της ΕΕ και των Ηνωμένων Πολιτειών, μια εντολή να αρχίσει διαπραγματεύσεις για τη σύναψη συμφωνίας για το Εμπόριο Υπηρεσιών (ACS) και την έναρξη των σχέσεων ΕΕ-Ιαπωνίας εμπορικές διαπραγματεύσεις.

Η Ευρώπη, για τους πολίτες τηςΕπεξεργασία

Ο πολίτης στο επίκεντρο της δράσης της Προεδρίας σε όλους τους τομείς πολιτικής, τα κύρια μέτρα πολιτικής για τα άτομα με μια πιο άμεση επίδραση στην καθημερινή ζωή, η ασφάλεια των εργαζομένων, για την προστασία των καταναλωτών, της δημόσιας υγείας για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Εξωτερικοί ΣύνδεσμοιΕπεξεργασία