Οι Ιρπίνοι, ή Ιρπινοί ήταν αρχαίος ορεινός λαός της κεντρικής Ιταλίας, σαμνιτικής καταγωγής, που κατοικούσε στη περιοχή μεταξύ Καμπανίας προς δυσμάς, και Απουλίας προς ανατολάς, στη χώρα του Σαμνίου.

Το όνομά τους οφείλεται από τον λύκο που κατά την παράδοση τους είχε οδηγήσει στην εκλογή του τόπου μόνιμης διαμονής, όπως εξιστορεί ο Στράβων: «ίρπον γαρ καλούσιν οι Σαμνίται τον λύκον».

Κατά τους μεταξύ των Ρωμαίων και Σαμνιτών αγώνες οι Ιρπινοί είχαν ταχθεί με το μέρος των Σαβίνων. Στο δεύτερο Καρχηδονιακό πόλεμο τάχθηκαν με το μέρος του Αννίβα, τελικά όμως νικήθηκαν από τους Ρωμαίους και υποτάχθηκαν σ΄ αυτούς το 209 π.Χ..

Κυριότερες πόλεις των Ιρπινών ήταν το Μπενεβέντο (Beneventum), το Αικούλανο (Aeculanum) και το Αβελλίνο (Abellinum).

ΠηγέςΕπεξεργασία

Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια Δρανδάκη τομ.ΙΓ΄, σελ.200.