Γενικά (στο πληθυντικό) Ισαλλοβαρείς γραμμές ονομάζονται οι δημιουργούμενες και φερόμενες στο Μετεωρολογικό χάρτη, από τη γραμμική ένωση των βαρομετρικών σταθμών εκείνων οι οποίοι παρουσιάζουν (έχουν καταγράψει) την ίδια μεταβολή της ατμοσφαιρικής πίεσης κατά την ίδια περίοδο, τη λεγόμενη βαρομετρική τάση.

Ο τρόπος αυτός, της γραμμικής σύνδεσης των βαρομετρικών σταθμών, θεωρείται ο καλύτερος για τη γρήγορη εικόνα της μεταβολής της βαρομετρικής πίεσης και της έκτασης αυτής εκ μέρους των Μετεωρολόγων.

Με μικρή διαφορά αυτών των γραμμών είναι οι Ισοβαρείς γραμμές

Οι ισοβαρείς και οι ισαλλοβαρείς γραμμές στο μετεωρολογικό χάρτη παρουσιάζονται ως ευθύγραμμες, καμπύλες ή κατά το συνηθέστερο σχηματίζουν τελείως κλειστά συστήματα (κυκλικά, ελλειψοειδή ή ωοειδή) ονομαζόμενα ισοβαρικά συστήματα ή ισαλλοβαρικά συστήματα

Δείτε επίσης

Επεξεργασία