Ο όρος ισορροπία στην οικονομία είναι δανεισμένος από τη χρήση του στη Φυσική. Με τον όρο αυτό χαρακτηρίζεται οποιαδήποτε εξισορρόπηση δυνάμεων με απουσία τάσης μεταβολών.

Γενικά Επεξεργασία

Έτσι στην οικονομία οποιαδήποτε οικονομική μονάδα φέρεται σε κατάσταση ισορροπίας όταν σε διάφορες συνθήκες δεν μεταβάλλεται. Η θέση ισορροπίας είναι ιδιαίτερα σπουδαία αν ληφθεί υπόψη ότι κάθε απομάκρυνση από αυτή σημαίνει μείωση κερδών, ή αύξηση ζημιών. Αυτό για μία επιχείρηση εξαρτάται από το αν η θέση ισορροπίας επιτύγχανε μεγιστοποίηση κερδών ή ελαχιστοποίηση ζημιών. Για δε τον καταναλωτή σημαίνει μείωση της ικανοποίησής του που εξαρτάται αποκλειστικά από τη διάθεση του εισοδήματός του.

Η διάθεση ενός αγαθού σε μία αγορά βρίσκεται σε ισορροπία όταν τόσο οι αγοραστές μπορούν να αποκτήσουν όλη την ποσότητα που επιθυμούν σε συγκεκριμένη τιμή στην οποία όλοι οι πωλητές μπορούν να διαθέσουν όλη την ποσότητα. Η δε τιμή του αγαθού εν προκειμένω όπου πωλητές και αγοραστές συμπεριφέρονται σύμφωνα με την επιθυμία τους ονομάζεται τιμή ισορροπίας.

Διάκριση Επεξεργασία

Η εν λόγω ισορροπία διακρίνεται σε μικροοικονομική και μακροοικονομική, καθώς και σε στατική και δυναμική ισορροπία.

Μελέτη - έρευνα Επεξεργασία

Η μελέτη της ισορροπίας στην οικονομία ακολουθεί δύο μεθόδους: κατά τη μερική ισορροπία και κατά τη γενική ισορροπία.

Δείτε επίσης Επεξεργασία

Πηγές Επεξεργασία

  • "Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Larousse Britannica" τομ.30ος, σελ.246.