Ιστός

σελίδα αποσαφήνισης εγχειρημάτων Wikimedia

Ο ιστός είναι ένα σύνολο συνδεδεμένων επιμέρους δομών, που συνυπάρχουν με συγκεκριμένη διάταξη, και που σχηματίζουν μια ανώτερη δομή. Όταν μέσω των συνδέσεων υπάρχει δυνατότητα παροχής ύλης, ενέργειας ή πληροφορίας ο ιστός λέγεται και δίκτυο.

Πιο συγκεκριμένα, ο όρος ιστός μπορεί να αναφέρεται:


Εξωτερικοί σύνδεσμοιΕπεξεργασία


 
Αυτή είναι μια σελίδα αποσαφήνισης, δηλαδή μια σελίδα που δείχνει άλλες που θα είχαν το ίδιο όνομα με αυτήν.
Εάν ακολουθήσατε μια σύνδεση εδώ, μπορεί να θελήσετε να επιστρέψετε και να διορθώσετε τον σύνδεσμο για να συνδέει προς την κατάλληλη συγκεκριμένη σελίδα.